وقت سفارت

وقت سفارت انگلیس

وقت سفارت انگلیس

اصل پاسپورت / دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵/ اصل یا کپی دعوتنامه / فیش حقوقی یا حساب بانکی / اصل سند ازدواج / اصل شناسنامه و ترجمه

هزینه وقت سفارت انگلیس: تماس بگیرید

وقت سفارت آمریکا

وقت سفارت آمریکا

اصل پاسپورت / دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵/ اصل یا کپی دعوتنامه / فیش حقوقی یا حساب بانکی / اصل سند ازدواج / اصل شناسنامه و ترجمه

هزینه وقت سفارت آمریکا: تماس بگیرید

وقت سفارت فرانسه

وقت سفارت فرانسه

اصل پاسپورت / دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵/ اصل یا کپی دعوتنامه / فیش حقوقی یا حساب بانکی / اصل سند ازدواج / اصل شناسنامه و ترجمه

هزینه وقت سفارت فرانسه: تماس بگیرید

وقت سفارت کانادا

اصل پاسپورت / دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵/ اصل یا کپی دعوتنامه / فیش حقوقی یا حساب بانکی / اصل سند ازدواج / اصل شناسنامه و ترجمه

هزینه وقت سفارت کانادا: تماس بگیرید

وقت سفارت ایتالیا

وقت سفارت ایتالیا

اصل پاسپورت / دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵/ اصل یا کپی دعوتنامه / فیش حقوقی یا حساب بانکی / اصل سند ازدواج / اصل شناسنامه و ترجمه

هزینه وقت سفارت ایتالیا: تماس بگیرید

وقت سفارت هلند

وقت سفارت هلند

اصل پاسپورت / دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵/ اصل یا کپی دعوتنامه / فیش حقوقی یا حساب بانکی / اصل سند ازدواج / اصل شناسنامه و ترجمه

هزینه وقت سفارت هلند: تماس بگیرید

وقت سفارت آلمان

وقت سفارت آلمان

اصل پاسپورت / دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵/ اصل یا کپی دعوتنامه / فیش حقوقی یا حساب بانکی / اصل سند ازدواج / اصل شناسنامه و ترجمه

هزینه وقت سفارت آلمان: تماس بگیرید

وقت سفارت اتریش

وقت سفارت اتریش

اصل پاسپورت / دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵/ اصل یا کپی دعوتنامه / فیش حقوقی یا حساب بانکی / اصل سند ازدواج / اصل شناسنامه و ترجمه

هزینه وقت سفارت اتریش: تماس بگیرید

وقت سفارت یونان

وقت سفارت یونان

اصل پاسپورت / دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵/ اصل یا کپی دعوتنامه / فیش حقوقی یا حساب بانکی / اصل سند ازدواج / اصل شناسنامه و ترجمه

هزینه وقت سفارت یونان: تماس بگیرید

وقت سفارت استرالیا

اصل پاسپورت / دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵/ اصل یا کپی دعوتنامه / فیش حقوقی یا حساب بانکی / اصل سند ازدواج / اصل شناسنامه و ترجمه

هزینه وقت سفارت استرالیا: تماس بگیرید

وقت سفارت اسپانیا

اصل پاسپورت / دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵/ اصل یا کپی دعوتنامه / فیش حقوقی یا حساب بانکی / اصل سند ازدواج / اصل شناسنامه و ترجمه

هزینه وقت سفارت اسپانیا: تماس بگیرید

وقت سفارت دانمارک

وقت سفارت دانمارک

اصل پاسپورت / دو قطعه عکس ۳.۵ * ۴.۵/ اصل یا کپی دعوتنامه / فیش حقوقی یا حساب بانکی / اصل سند ازدواج / اصل شناسنامه و ترجمه

هزینه وقت سفارت دانمارک: تماس بگیرید

کیافران نیک سیر

24 ساعته پاسخگوی شما هستیم

تلفن: ۲۶۴۰۴۰۰۲
info[at]kiafaran.com

تهران، بلوار میرداماد، ساختمان اداری تجاری رز میرداماد، طبقه ۴، واحد ۴۰۸